Książeczki kreatywne

Książeczki, które uczą pomysłowości

Połącz kropki, pokoloruj krówkę, naklej wszystkie kropki w kolorze czerwonym, przejdź labirynt – to zadania, które spotkać można w książeczkach kreatywnych dla dzieci. Te publikacje stają się coraz popularniejsze i coraz częściej znaleźć można w pokoju dziecka. Książeczki kreatywne to specjalne zestawy zadań, które pozwalają na naukę poprzez zabawę. Przeznaczone są one dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Nie samą zabawą człowiek żyje

Książki kreatywne wiele mają wspólnego z książeczkami edukacyjnymi dla dzieci. Mają one pomóc w świadomej edukacji dziecka i to na każdym etapie jego rozwoju. Po pierwsze książeczki kreatywne sięgać mogą już rodzice 2- latków. Kreatywne zeszyt ćwiczeń pozwolą nabyć maluchowi nowe umiejętności i wiedzę. W naszym sklepie dostępne są książeczki kreatywne z wielu dziedzin życia. Jedne dotyczą wiedzy matematycznej, inne uczą kolorów i kształtów, jeszcze inne nazw zwierzątek i wydawanych przez nich dźwięków. Oferujemy też książeczki edukacyjne dla starszaków, które przede wszystkim wspomagają naukę pisania i liczenia, a także uczą rysowania szlaczków czy słówek/zdań/zwrotów w wybranym języku obcym.

Czego uczą książeczki kreatywne?

Jak sama nazwa wskazuje książeczki kreatywne, przede wszystkim mają rozwijać kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię dziecka. Nie jest to jednak ich jedyną rolą. Oprócz tego poprzez zabawę zachęcają one do odkrywania otaczającej malucha rzeczywistości, praw rządzących światem i życiem. Ponadto ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, zręczność, koncentrację, zaangażowanie. Warto pamiętać, że książeczki edukacyjne dla najmłodszych zostały opracowane przez specjalistów, często na podstawie doświadczeń zdobytych w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz z uwzględnieniem podstawy programowej stosowanej w nauczaniu przedszkolnym.

Czy dzieciom potrzebna jest kreatywność?

Książeczki kreatywne dla dzieci mają pobudzać i rozwijać kreatywność. Popularność tego rodzaju publikacji wynika z tego, że kreatywność jest we współczesnym świecie jedną z najbardziej pożądanych i najcenniejszych cech osobowości. Niestety (lub stety) dzieci nie rodzą się z nią. Pomysłowość i wyobraźnie należy budować i to od najmłodszych lat, a przynajmniej jej nie zabijać w dzieciach. Okazuje się bowiem, że maluchy mają w sobie duże pokłady kreatywności, które bardzo łatwo mogą zostać zaprzepaszczone. Aby tak się nie stało, rodzice powinni inwestować w zabawki, zajęcia i książeczki kreatywne, które będą rozwijać naturalne zdolności dziecka. Dzięki rozwijaniu u dziecka innowacyjnego myślenia maluch lepiej będzie sobie radził w relacjach z rówieśnikami, w szkole, na studiach, a później w pracy zawodowej. Wbrew stereotypowej opinii kreatywność jest cechą przydatną nie tylko osobom decydującym się na zawody artystyczne, ale i te z pogranicza biznesu oraz gospodarki.

Kreatywność dzieci w badaniach

Kreatywność dzieci przez lata była poddana licznym badaniom. Wynika z nich, że potencjał, z jakim rodzi się każdy człowiek, nie rozwija się wraz z wiekiem, a wręcz odwrotnie – zanika. Wynik testu przeprowadzonego przez dr. George’a Landa oraz Beth Jarman wyskakał, że umiejętność znajdowania innowacyjnych rozwiązań różnych problemów wykazało aż 98% badanych dzieci między 4 a 5 rokiem życia. Badanie powtórzono kilka lat później na grupie tych samych maluchów, które stały się młodzieżą szkolną, wykazało, że nastąpił spadek kreatywności do 30% – tylko tyle dzieci miało ten sam poziom kreatywności, co przy pierwszym badaniu. Jeszcze gorzej wskaźnik miał się u 15 latków – tylko 2% dzieci zachowało sposób myślenia na poziomie obserwowanym w wieku 5 lat. Okazuje się więc, że jeśli nie dba się o innowacyjność i kreatywność dziecka, to szybko zatraca ono w sobie te cechy.

Jak zachować kreatywność u dziecka?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w czasie myślenia do głosu dochodzą różne części mózgu. Pierwszy rodzaj myślenia nazywany jest rozbieżnym i jest ściśle powiązany z wyobraźnią, która używana jest do generowania możliwości drugi rodzaj myślenia to ten służący do dokonywania ocen, podejmowania decyzji, testowania i krytykowania. Ten drugi rodzaj myślenia hamuje wyniki tego pierwszego. Złą wiadomością jest to, że w szkołach wykorzystuje się myślenie drugiego typu, stad u starszych dzieci pojawia się zanik kreatywności.

Aby dziecko nie utraciło swojej naturalnej pomysłowości, trzeba więc wyzbyć się krytykowania, oceniania, cenzurowania. Dziecku powinno dać się możliwość testowania i eksperymentowania, a nie wymagać od niego zakuwania i zapamiętywania masy informacji. Na takie działania nastawione są właśnie książeczki kreatywne. Nie przekazują one informacji zapisz-zakuj-zapamiętaj, ale nastawiają się na wymyślenie rozwiązania problemu, znalezienie najlepszej drogi, eksperymentowanie.

Jak korzystać z książeczek kreatywnych?

Książeczki kreatywne to zbiory zadań, które dziecko może robić samodzielnie lub przy pomocy rodziców. W zależności od tematyki i zestawu zadań nakierowane są one na różne umiejętności lub budowanie konkretnych cech np. spostrzegawczości, koncentracji, uwagi. Zadania, które znaleźć można w książeczkach kreatywnych, wymagają np. wycinania, wyklejania, naklejania, rysowania, dorysowywania, pisania, liczenia, malowania itd. W książeczkach kreatywnych zawsze znajdują się zadania, łamigłówki i problemy różnego rodzaju i typu, dlatego zabawa książeczkami kreatywnymi nigdy nie jest nudna.