Programy edukacyjne

Czym są programy edukacyjne?

Programy edukacyjne mają służyć do wspomagania procesy edukacji oraz sprawdzania stanu wiedzy.  W polskiej oświacie to właśnie na nich oparta jest edukacja dzieci i młodzieży. Za program nauczania uznaje się opis sposobów realizacji celów oraz zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych działań, które mają wspomagać realizację celów. Programy edukacyjne mogą obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją w szkole. Dedykowane są one różnym szczeblom i typom przedmiotów. Mogą dotyczyć zarówno jednego przedmiotu, jak i ogółu kształcenia.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Rodzaje programów nauczania

Programy edukacyjne mogą występować w kilku typach. Wybrania się programy nauczania linowe, w których każda następna część materiału jest dalszym ciągiem poprzedniej. W praktyce oznacza to, że uczeń danych treści uczy się tylko raz. Alternatywą są programy edukacyjne spiralne. Przez nauczycieli i pedagogów są one uważane za lepszą wersję modelu liniowego. Program spiralny od liniowego różni się tym, że do tych samych treści i informacji wraca się na coraz wyższych poziomach edukacji, sukcesywnie rozszerzając ich zakres. Ostatnim typem programów edukacyjnych są te koncentryczne. Polegają one na tym, że te same cykle materiałów wracają kilka razy w odstępach paru letnich, co umożliwia uczniom głębsze poznanie tych zagadnień.

Podstawa programowa – czy jest?

Programy edukacyjne nierozerwalnie wiąże się z podstawami programowymi. Są one tworzone po to, aby ją zrealizować. W polskim prawie oświatowym podstawa programowa jest obowiązkowym zestawem treści nauczania oraz umiejętności, które musi posiadać uczeń na danym etapie edukacji. Dzięki temu nauczyciel może wystawiać oceny szkolne, a także możliwe jest określenie wymagań edukacyjnych np. na maturze czy egzaminie kończącym szkołę podstawową.

Podstawa programowa określona jest przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). Rozporządzenie zawiera wytyczne dla: szkół podstawowych, szkół podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, branżowych szkół I stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku szkół średnich wytyczne znajdują się w Rozporządzaniu Ministra Edukacji Narodowej – Dz.U. z 2018 r. poz. 467. W dokumencie znajdują się podstaw programowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowych szkół II stopnia.

Programy edukacyjne wydawnictw

Zgodnie z polskim prawem każdy nauczyciel może napisać samodzielnie program nauczania. Powinien on uwzględniać potrzeby i możliwość uczniów, dla których jest przeznaczony, misję szkoły, jej filozofię nauczania i wychowania. Program edukacyjny danego przedmiotu powinien być spójny z programami nauczania innych przedmiotów.  Najczęściej jednak nauczyciele decydują się na wdrożenie programu nauczania opracowanego przez wydawnictwo, które pisze również podręczniki do danego przedmiotu. Jest to prostsze rozwiązanie. Takie programy edukacyjne są ogólnodostępne i zakupić można je m.in. w naszym sklepie. Pozwala to zapoznać się rodzicom czego i jak będą uczone ich dzieci.